Gent molt capaį

Servei d’habitatge Clarella
 

Servei d'acompanyament a la vida independent

El servei d'acompanyament a la vida indepenent (SAVI) està adreçat a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual per a les que viure soles no és viable, però que el fet de viure en una Llar Residència limitaria la seva autonomia i les possibilitats de desenvolupar-se. També està adreçat a persones que volen viure en el seu propi domicili o que volen independitzar-se de la llar d'origen compartint habitatge en una unitat no major de 5 usuaris. Gràcies a aquest servei aquestes persones, 7 en l'actualitat, reben, a la seva llar d'origen, al seu nucli familiar o en habitatges gestionats per l'Associació, un suport intens però intermitent, concentrat en aquells aspectes on necessiten una major atenció o supervisió. L'Associació gestiona 2 pisos de lloguer a Vic, al Carrer Verdaguer, amb 4 persones ateses a cadascun d'ells.