Gent molt capaç

Servei de lleure i esport Club CAR

Què és?

El Club CAR és un servei sense finalitat de lucre que ofereix oportunitats diverses de lleure i esport en entorns propers i comunitaris.

L'esport millora l'estat físic de la persona amb discapacitat intel·lectual i sobretot possibilita i fomenta la seva capacitat d'elecció i de relació amb la societat.

La pràctica d'un esport contribueix a augmentar el benestar:

 • Físic: tant a nivell fisiològic (musculatura, aparell respiratori, sistema nerviós, cardiovascular...) com a nivell motor (flexibilitat, coordinació, orientació..)
 • Emocional: Alliberament de tensions, promoció de les capacitats, superació i independència
 • Social: Participació en la comunitat, fomentant la normalització i la integració social

El lleure és un àmbit fonamental i necessari per a la vida de qualsevol persona. Tothom té dret a gaudir d'aquest espai. És el temps que dediquem al descans, a relaxar-nos, a fer allò que ens agrada, ja sigui sols o compartint-lo amb persones de la nostre elecció. Per això, des del servei de lleure hem de cercar els recolzaments que afavoreixen el creixement i desenvolupament personal.

Objectius

Generals

 • Facilitar la participació dels joves i adults amb discapacitat intel·lectual en el món del lleure i l'esport, organitzant diferents activitats.
 • Potenciar l'adquisició d'uns hàbits i recursos necessaris per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir d'una manera autònoma de les activitats lúdico-esportives que els hi ofereix l'entorn comunitari.
 • Millorar de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Específics

 • En l'àmbit personal:
  • Desenvolupa l'autoestima, l'autonomia, la creativitat i l'expressivitat
  • Afavoreix el desenvolupament i el creixement de la persona.
 • En l'àmbit social:
  • Fomentar la cohesió social
  • Desenvolupar les habilitats interpersonals.
  • Desenvolupar les habilitats socials.
  • Potenciar i donar continuïtat a les diferents relacions personals que puguin sorgir de manera natural durant les activitats.