Gent molt capaç

Servei de lleure i esport Club CAR

Segells de qualitat

 

El Club CAR, servei que realitza activitats esportives i de lleure, compta amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2008 
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015
  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.