Gent molt capaç

Servei de lleure i esport Club CAR

Activitats de lleure

 1. CAR Lliure: cada dilluns es troben un grup de nois/es al local social per realitzar activitats, tallers, jocs, biblioteca, etc... Les activitats és fan de les 17:30 a les 20:00h.
   
 2. CAR Teatre: Cada dimarts es troben un grup de nois/es al local social per assajar una obra de teatre que a final de curs representaran a diversos sales de teatre de la comarca. L'horari de l'activitat és de les 17:30 a les 20:00h. Aquesta activitat compta amb el suport econòmic del Consell Comarcal d'Osona.
   
 3. CAR Varis: Els dimarts hi ha un grup de nois/es fan activitats aprofitant els recursos que ofereix la comunitat (exposicions, biblioteca, etc...), les activitats es fan de les 18:30 a les 20:00h. D'altre banda també es busquen activitats perquè els usuaris puguin realitzar de manera autònoma i integradora als casals cívics, centres culturals o biblioteques en algunes poblacions de la comarca.
   
 4. Sortides i excursions: Puntualment s'organitzen sortides i/o excursions alguns diumenges durant l'any. També celebrem algunes festes tradicionals i populars que s'organitzen des de la comunitat (tió, Carnaval, St. Jordi, St. Joan, etc...).
   
 5. Servei de Vacances: Durant l'any s'organitzen diversos torns de vacances repartits al llarg de l'any; setmana santa, pont del 1 de maig, Sant Joan, Estiu, Tots Sants i Nadal, a fi de donar aquest servei al màxim d'usuaris possible.