Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

A qui ens adrecem

El servei de Respir està adreçat a totes les famílies de la comarca d'Osona que tingui un/a familiar amb discapacitat intel·lectual.