Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Com funcionem

La família pot formalitzar la seva sol·licitud per diferents vies:

  • Àrees bàsiques i serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments.
  • Les sol·licituds es poden fer a través de les treballadores socials del servei de Sant Tomàs on està atesa la persona o bé a través del seu Ajuntament.
  • Departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, en els casos dels ciutadans empadronats en aquesta ciutat.
  • El servei de Respir de l’Associació Sant Tomàs.
  • El treballador/a del mateix servei, on és atès el familiar, en els casos de famílies vinculades a Sant Tomàs.