Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Histōria

L'estiu de 1994, l'Associació Sant Tomàs en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va crear el Servei de Respir en Famílies, inicialment anomenat d'Acolliment temporal en Famílies. En aquell moment, va arrencar com a una experiència pilot a tot Catalunya. En el que porta d'existència se n'han beneficiat al voltant d'un centenar de famílies i es compta actualment amb una quarantena de famílies acollidores. El Servei de Suport i Acompanyament es va iniciar l'any 2000. A partir de l’any 2014 el va assumir la federació per a persones amb discapacitat intel·lectual DINCAT ubicada a Barcelona. 

L’any 2009, el Consell Comarcal d’Osona va acordar la homologació de l’entitat com a empresa SAD. D'aquesta manera, el Servei de Respir de l’Associació Sant Tomàs es faria càrrec del Servei d’Atenció Domiciliaria especialitzat amb persones amb discapacitat intel·lectual legalment reconegut i a partir del novembre del mateix any, l’Associació Sant Tomàs començava a prestar servei.

Des del  març de l'any 2014, gestionem el SAD de l’Ajuntament de Vic envers la seva necessitat de contractar el servei d’ajuda a domicili especialitzat en persones amb discapacitat. A principis d’octubre de l'any  2014, s’inicia el servei de vetlles hospitalàries. Aquest servei consisteix en atendre a les persones amb discapacitat que es troben en període de convalescència en un centre hospitalari amb la finalitat de donar un descans als familiars i així afavorir que puguin complir les seves obligacions familiars, laborals i socials.

Entre d’altres serveis, l’Associació Sant Tomàs ofereix suport puntual en cangurs o acompanyaments, acolliments temporals i serveis d’atenció a domicilis privats en el cas de que no es compleixin els requisits establerts per les entitats que subvencionen els programes.