Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Segells de qualitat

 

El Servei de personal de suport, acolliment i SAD compta amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2008.
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015
  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.