Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Acolliments familiars

El servei d’acolliment temporal facilita un suport a les famílies biològiques-cuidadores de persones amb discapacitat intel·lectual a través del servei de respir, en concret oferint a l’usuari estades temporals amb famílies acollidores, en períodes de com a mínim un dia (amb pernoctació) i màxim deu dies, repartits segons les necessitats de la família d’origen i de les possibilitats de les famílies acollidores.

Abans de fer cap acolliment, les tres parts interessades: família acollidora, família beneficiaria i servei de respir firmen un contracte, el qual haurà d’incloure la durada de l’acolliment, l’import que rebrà la família beneficiaria i el consentiment de totes les parts que fan l’acolliment. Sense aquest contracte firmat no es pot realitzar l’acolliment.

L’acolliment s’ha de fer exclusivament per al respir de les famílies, no es poden realitzar acolliments amb la finalitat de cangur o acompanyament mentre la família treballa, ha d’anar al metge, etc. ni tampoc sense pernoctació (aquest requisit el marca la Diputació de Barcelona). En aquest cas, la família hauria d'abonar la totalitat del servei i no podrà optar a la subvenció.