Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Servei d’Atenciķ Domiciliaria

El servei SAD, és un servei vinculat al Consell Comarcal d’Osona i a l’Ajuntament de Vic, que ofereix atenció domiciliària a persones amb discapacitat intel·lectual amb el certificat administratiu de com a mínim el 33% i el reconeixement de la Llei de la Dependència.

El SAD consta d’un equip de professionals preparats i programes individualitzats de caràcter preventiu, rehabilitador i educador:

  • Actuacions Educatives: Ajudar a adquirir i/o recuperar hàbits domèstics i personals que facilitin a la persona mantenir un grau d’autonomia suficient i alhora, que permeti poder oferir un descans a la família.
  • Actuacions Rehabilitadores: Destinades a l’adquisició o recuperació de les capacitats perdudes (vestir-se,rentar-se, caminar...).
  • Actuacions Assistencials: Quan la persona no pugui encarregar-se de les tasques ho farà el Professional (Alimentació,higienes,control de medicació...).
  • Actuacions Preventives: Prevenir situacions de risc de pèrdua d’independència (caigudes accidents al domicili).