Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Servei de Suport

El programa de personal de suport, es concreta en un suport puntual en tasques específiques relacionades directament amb la persona amb discapacitat intel·lectuals (acompanyaments a l’escola, taller, metge...) o bé, assistència a la persona amb discapacitat intel·lectual al domicili quan els familiars estan absents durant un període de temps prèviament establert.