Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Vetlles hospitalāries

Vetlles Hospitalàries

L’Associació Sant Tomàs ofereix la possibilitat de realitzar vetlles  hospitalàries als usuaris atesos pels diferents serveis de l’Entitat.

  • Atendre a pacients que es troben en període de convalescència en un centre hospitalari: suport en la ingesta d’aliments, suport en la higiene personal,companyia, passeigs en el recinte

  • Realitzar vetlles hospitalàries, per tal que puguin descansar els familiars durant la nit, i així afavorir que l’endemà puguin complir les seves obligacions laborals, socials i familiars.

Les vetlles hospitalàries seran realitzades per professionals de l’Entitat, experimentats, dels quals garantim la qualitat i confiança en l’atenció individual i el seu entorn familiar.