Gent molt capaį

Contacteu-nos

Per Sant Tomàs el compromís amb les persones també vol dir escoltar els vostres suggeriments, les vostres opinions i queixes i, consegüentment, treballar per millorar els nostres serveis.

Per fer-nos arribar qualsevol dubte o opinió envieu-nos un correu electrònic a la següent adreça: info@santtomas.cat Des dels serveis centrals de l'Entitat ens encarregarem de donar-vos resposta o, si escau, la farem arribar al servei corresponent. Tan aviat com sigui possible us contestarem.