Gent molt capaç

Què és Sant Tomàs?

 

Som una entitat  sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, no governamental i no confessional, que col·laborem amb les administracions i institucions públiques i privades per dur a terme la nostra missió:

 

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats en el desenvolupament i les seves famílies a la comarca d'Osona.

 

Objectius

 • Fomentar a tots nivells l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en els serveis ordinaris de la comunitat i vetllar per la seva màxima participació, la de llurs famílies i tutors, així com la dels professionals, en el desenvolupament i activitats de l'Entitat.
 • Promoure, crear i/o gestionar a la comarca d'Osona els centres i serveis que siguin necessaris i en la mesura de les seves possibilitats.
 • Promoure la consciència pública sobre la problemàtica de la discapacitat intel·lectual i la solidaritat de la comunitat així com fomentar la prevenció i els estudis en aquest àmbit.
   
 • Donar suport a les famílies afectades i facilitar als pares, familiars i tutors informació, formació i assessorament adequat.
   
 • Facilitar la formació i el suport necessari perquè aquestes persones realitzin un treball que representi un estímul personal i que comporti un salari just i una normalització social. La promoció laboral es fomentarà tant a nivell de la integració a l'empresa ordinària, col·laborant amb totes les empreses, persones i entitats, públiques o privades que puguin promocionar llocs de treball adequats, com a nivell de creació de centres especials de treball. 
   
 • Portar a terme totes aquelles accions encaminades a potenciar i promoure l'autogovern, el creixement personal, la normalització social i en general la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.