Gent molt capaç

Servei d'Atenció a les Famílies i Demandes

El Servei d'Atenció a les Famílies i Demandes (SAFD) atén les demandes de les persones en etapa adulta i les seves famílies i en fa el seguiment corresponent. Coordina totes les accions que es fan a l'entitat adreçades a les famílies, promovent la seva implicació a través de projectes transversals i espais de participació.

Dades de contacte:     
Telèfon 93 885 44 82   
Correu electrònic: safd@santtomas.cat


El 2017 el SAFD va atendre 95 demandes.

  • D'aquestes, 80 eren externes i 15 internes.
  • D'aquestes, 78 eren demandes per formació i inserció laboral, 16 per l'àrea social i educativa i 1 per assessorament i orientació.
  • Del total de demandes rebudes, 50 van poder accedir a algun dels serveis de Sant Tomàs, 24 es troben en llista d'espera, 11 s'han derivat a alguna altra entitat i 8 persones no es van poder atendre per no tenir reconeguda una discapacitat.

 

Els principals objectius del SAFD són:

  • Proporcionar una atenció i valoració única a les demandes externes en l’etapa adulta (a partir dels 16 anys).

  • Acompanyar les persones i les seves famílies en el procés de canvi de servei.

  • Proporcionar una atenció a les persones i famílies que per diferents motius no poden ser ateses a cap servei de l’entitat (llistes d’espera…).

  • Coordinar totes les accions que es realitzen a l’entitat adreçades a les famílies, per tal d’elaborar un projecte d’atenció a les famílies de Sant Tomàs.

  • Mobilitzar recursos d’informació, formació, orientació i suport a les famílies.

  • Promoure la implicació de les famílies, promovent espais de participació transversal dins l’entitat.

 

La Comissió d’Atenció a les Famílies de Sant Tomàs

Impulsada des del SAFD, està formada per un professional de cada servei de Sant Tomàs i té l'objectiu de promoure i dur a terme accions transversals adreçades a les famílies i unificar els criteris i la metodologia en el treball amb famílies. 

 

Programa T'acompanyem

Un grup de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament (pares, mares, germans...) de Sant Tomàs s'ofereixen de forma voluntària per fer suport puntual a d'altres famílies que desitgin compartir la seva experiència amb una persona que hagi viscut una situació similar.

Aquest grup és coordinat pel SAFD i compta amb el suport tècnic dels professionals de la Comissió d'Atenció a les Famílies de Sant Tomàs.

Podeu consultar el seu tríptic aquí.