Gent molt capaç

Com estem organitzats

El màxim òrgan decisor de l'Associació és l'Assemblea General, formada pel conjunt de socis de l'Entitat. L'Assemblea General delega en la Junta Directiva (formada per representants dels familiars dels usuaris dels diferents serveis, representants d'administracions públiques locals i institucions i representants de la societat civil), les funcions de representació legal i de gestió. 

Alhora, la Junta Directiva delega les funcions de gestió al Director General de l'Entitat. El Director General compta amb la col·laboració d'un comitè directiu format pel director de l'àrea assistencial, el director de l'àrea empresarial i de qualitat, el director de l'àrea laboral de les persones i el director de l'àrea d'administració, comunicació i sistemes.

Cada servei compta amb un director/a i té autonomia de funcionament en les seves àrees de competència i des de Serveis Centrals es gestionen tots els aspectes transversals de l'Entitat: Administració, Comunicació i Sistemes, Recursos Humans i Qualitat.

Podeu descarregar-vos l'organigrama de l'entitat.