Gent molt capaį


Membres dels ōrgans de govern i de gestiķ


Òrgan de govern: junta directiva de l'associació i patronat de la Fundació
 

Nom Càrrec  

En representació de

 

Sr. Antoni Ramírez Juvany President

 Lleure i esport Club CAR

 

Sr. Bernat Prat Viñas

Vicepresident 1r

Centre Especial de Treball Tac Osona

 

Sra. Lurdes Baulenas Viñets

Vicepresidenta 2a

Societat Civil, Consell empresarial d'Osona

 

Sr. Antoni Molas Casas

Secretari

Societat Civil, Il·lustre Col·legi d'Advocats de  Vic

Sr. Marc Mussons Torras

Tresorer

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Sra. Ester Pou Vidal Vocal

Acolliment residencial 

 

Sr. Jordi Viver i Fabregó Vocal

Centre Ocupacional

 

Sr. Joan Codinachs i Alonso Vocal

Escola d’educació especial
l’Estel

Sr. Joan Moreno Parés Vocal

CDIAP Tris Tras i CDI Espai Viu

 

Sr. Jaume Serra Coma Vocal

Servei d’habitatge Clarella

 

Sr. Josep Campdelacreu Roviró  Vocal

Formació i inserció laboral Eina

 

Sr. Marc Verdaguer Montanyà Vocal

Ajuntament de Calldetenes

 

Sr. Rafa Cuenca i Gámiz Vocal

Ajuntament de Manlleu

 

Sra. Anna Erra Solà Vocal

Ajuntament de Vic

 

Sra. Carme Francolí Casas Vocal

Ajuntament de Torelló

 

Sr. Jaume Portús Arimany  Vocal

Societat Civil, Consorci Hospitalari de Vic

 

Sr. Joan Roca Tió Vocal

Consell Comarcal d'Osona

 

 

Els membres de l'òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, d’acord amb l’article 322-16 de la  Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 


Òrgan de gestió: comitè directiu
 

Nom

          Càrrec

Sr. Ricard Aceves Torrents

       Director general                 

Sra. Tina González Comas

       Directora àrea laboral de les persones                                   

Sr. Ricard Gorgals Bassols

       Director àrea empresarial i de qualitat

Sr. Jordi Llauradó Vidilla     

       Director àrea d'administració, comunicació i sistemes

Sr. Abel Fontanet Braut

       Director àrea social i educativa

 

Els imports bruts rebuts pel comitè de direcció durant l'exercici 2017 en concepte de sous, dietes i altres remuneracions ascendeixen en conjunt a 230.613,83€

                                     
                                            Direcció dels centres o serveis:

 

Nom

                Servei

Ariadna Bayot Ortiz

Centre Ocupacional Manlleu                                                  

Carme Clarà Tolosa

Centre Ocupacional Calldetenes

Carme Godayol Lafont         

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Tris Tras

Teresa Izern Ciuró

Escola d'educació especial l'Estel

Anna Gutiérrez Roca

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Ricard Gorgals Bassols    

Centre especial de treball Tac Osona

Susanna Azaustre Zurita                

Servei d’Atenció Domiciliària i Servei de
Respir

Jordi Tió Capdevila

Servei de lleure i esport Club CAR

Montse Codinachs Vila

Serveis residencials i d'habitatge