Gent molt capaç

Informació econòmico-pressupostària i contractes vigents amb les administracions públiques

Informació econòmico-pressupostària

 

2020

Informe d'auditoria de comptes anuals 2020 - Associació Sant Tomàs

Informe d'auditoria de comptes anuals 2020 - Fundació Sant Tomàs

Balanç de situació 2020, Compte de pèrdues i guanys 2020 i Pressupost 2021 (Associació Sant Tomàs Fundació Sant Tomàs)

 

2019

Informe d'auditoria de comptes anuals 2019 - Associació Sant Tomàs

Informe d'auditoria de comptes anuals 2019 - Fundació Sant Tomàs

Balanç de situació 2019, Compte de pèrdues i guanys 2019 i Pressupost 2020 (Associació Sant Tomàs Fundació Sant Tomàs)

 

2018

Informe d'auditoria de comptes anuals 2018 - Associació Sant Tomàs

Informe d'auditoria de comptes anuals 2018 - Fundació Sant Tomàs

Balanç de situació 2018, Compte de pèrdues i guanys 2018 i Pressupost 2019 (Associació Sant Tomàs Fundació Sant Tomàs)

 

2017

Balanç de situació 2016 i 2017

Compte de resultats 2016 i 2017

Liquidació de pressupost 2017 i pressupost 2018

Informe d'auditoria de comptes anuals 2017

 

2016

Balanç de situació 2015 i 2016

Compte de resultats 2015 i 2016

Liquidació de pressupost 2016 i pressupost 2017

Informe d'auditoria de comptes anuals 2016

 

2015

Balanç de situació 2014 i 2015

Compte de resultats 2014 i 2015

Liquidació de pressupost 2015 i pressupost 2016

Informe d'auditoria de comptes anuals 2015

 

2014

Balanç de situació  2013 i 2014

Compte de resultats  2013 i 2014

Liquidació del pressupost 2014 i pressupost 2015

Informe d'auditoria de comptes anuals 2014

 

Contractes vigents amb les administracions públiques