Gent molt capaį

A les persones

Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç 

Escola d'Educació Especial

Servei de Formació i Inserció Laboral

Centre Especial de Treball

Centre Ocupacional

Servei d'Habitatge

Acolliment Residencial

Servei de Respir

Servei de lleure i esport