Gent molt capaç

Espai de reflexió en ètica en serveis d’intervenció social (ERESS)

Què és?

És un òrgan de Sant Tomàs, autònom i interdisciplinari, de caràcter consultiu i assessor en la resolució de possibles problemes ètics que es produeixen en la pràctica de la intervenció social.
 

Quin és el seu objectiu?

Contribuir a l’anàlisi de qüestions de caràcter ètic i promoure els valors als diferents serveis de l’entitat amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció a les persones.
 

Qui en forma part?

Professionals de diferents serveis de l’entitat amb formació ètica acreditada.
 

Què fa?

  • Vetllar per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.
  • Orientar davant de casos o situacions que generin conflicte ètic.
  • Promoure i sensibilitzar en valors ètics a les persones que formen part de l’entitat.
  • Potenciar la formació ètica.
  • Difondre les bones pràctiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració i/o revisió de protocols i recomanacions.


Com fer arribar una consulta a l'ERESS? Podeu fer arribar les vostres consultes clicant aquí.