Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Amb qui col·laborem

L'Estel manté una estreta relació amb la majoria d'escoles ordinàries de la comarca d'Osona (tant de primària com de secundària).

Així mateix col·labora amb l'EAP, amb el centre de salut mental de l'Hospital General de Vic i amb la xarxa de serveis socials de la comarca.

En l'etapa de transició a la vida adulta s'estableixen relacions amb empreses d'Osona per tal de que els alumnes puguin realitzar pràctiques laborals.

És membre fundador del GIEE (Grup d'Investigació en Educació Especial) que aplega diverses escoles i professionals de l'educació especial amb l'objectiu de compartir i intercanviar experiències innovadores per a la millora de la qualitat educativa.

Té establerts convenis de pràctiques amb la Universitat de Vic, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.

Així mateix alguns professionals de l'Estel formen part de grups de recerca de la Universitat de Vic i de la Universitat Ramon Llull.