Gent molt capaį

Servei d’habitatge Clarella
 

Llars-residčncia

Llars-residència: són llars assistides que funcionen com a vivenda permanent de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no tenen família, o que no hi poden conviure per motius derivats de la mateixa discapacitat o per no disposar de condicions sociofamiliars adients. Els usuaris reben de manera continuada el suport de personal especialitzat. L'Associació disposa de 2 Llars Residència, una a Vic amb una capacitat de 16 places i l'altra a Manlleu amb la mateixa capacitat.