Gent molt capaç

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Pràctiques

El Centre Riudeperes té convenis amb la Universitat de Vic, l'IES Antoni Pous i Argila de Manlleu, I'IES Vic, l'Institut Jaume Callís de Vic i de La Salle de Manlleu, del programa "pràctiques a l'empresa". El Centre Riudeperes està obert, pel que fa referència a la realització de pràctiques, a qualsevol altre institució que imparteixi formació relacionada amb la discapacitat.

Admetre alumnes per a la realització de les pràctiques dels mòduls i/o cursos de formació específica que estiguin realitzant representa per al Centre Riudeperes una via per a donar a conèixer el treball que s'hi realitza i aportar als alumnes una formació pràctica en el camp de les persones amb discapacitat intel·lectual, i més concretament, amb aquelles que necessiten suport generalitzat en totes les àrees de funcionament.

Els alumnes tenen un tutor al Centre que és qui en fa el seguiment i qui manté els contactes amb el tutor de l'alumne de la Universitat o Centre d'on prové, per tal que es portin a terme els objectius de treball establerts.