Gent molt capaį


Tots podem votar! Exerceix el teu dret!

Les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que no podien votar ara sí que ho podran fer, perquè des del desembre passat ha canviat la Llei Electoral i tothom té dret a vot o sufragi. Per assegurar que podem votar cal comprovar al nostre Ajuntament si constem o no al cens electoral. Per les eleccions del 28 d'abril podem consultar-lo de l'11 al 18 de març.