Gent molt capaç

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 700 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2022_561Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCDIAP Tris Tras
Lloc de treballLogopeda Espai Viu (autònom)
Funcions- Avaluació logopèdica. - Realitzar la hipòtesi diagnòstica. - Elaborar el pla d'atenció terapèutica integrant a la familia i contemplant el seguiment evolutiu. - Realitzar l'atenció terapèutica segons el pla d'atenció així com l'orientació i el suport a la familia. - Elaborar informes. - Coordinació amb diferents serveis i/o dispositius (EAP, escoles, ABS, Serveis socials i altres).
Perfil AcadèmicDiplomatura o grau logopedia.
Experiència LaboralPreferible en tractaments infantojuvenils.
Tipus de contracteRègim autònoms.
Durada del contracteEstable.
Jornada laboral i horariD'entrada una tarda a la setmana amb possibilitats d'ampliació.
Salari brut anyalEs cobrarà per hores realitzades.
AltresImprescindible estar donat d'alta al règims d'autònom.
oferta creada amb data 17/01/2022 
ReferènciaO_2022_560Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCDIAP Tris Tras
Lloc de treballPsicòleg/oga CDIAP (suplència maternitat)
Funcions- Avaluació psicològica i funcional. - Realitzar hipòtesis diagnòstica. - Elaborar el pla d'atenció terapèutica integrant a la familia i contemplant el seguiment evolutiu. - Realitzar l'atenció terapèutica a l'infant segons el pla d'atenció així com l'orientació i el suport a la familia. - Elaborar informes. - Coordinació amb els diferents serveis i/o dispositius (EAP, escoles bressol, escoles, ABS, serveis socials i altres). - Treball multidisciplinar.
Perfil AcadèmicLlicenciatura o grau en psicologia. Es valorarà formació específica en atenció precoç, primera infancia, desenvolupament infantil, psicopatologia infantil i/o neonatologia.
Experiència LaboralPreferible en tractaments de psicologia infantil.
Tipus de contracteSuplència maternitat
Durada del contracteFebrer - desembre 2022 aproximadament
Jornada laboral i horariMati i tarda dimarts, dijous i divendres. Dilluns i dimecres matí. (els horaris concrets es podrien pactar fent les 37,5h/setmana)
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 17/01/2022 
ReferènciaO_2022_559Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMonitor/a de lleure escola
FuncionsRealitzar activitats de lleure amb els alumnes.
Perfil AcadèmicPreferible estudis amb l'àmbit social i/o educatiu.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 17h
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 14/01/2022 
ReferènciaO_2022_558Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic/a de gestió laboral
Funcions- Participar en l’elaboració dels procediments administratius i de gestió laboral propis del departament en col•laboració amb els altres membres de l’equip. - Assessorar als directors dels centres o serveis en tots aquells aspectes que tinguin a veure amb les relacions laborals dels treballadors del seu càrrec. - Respondre a totes aquelles consultes i dubtes provinents dels treballadors dels diferents centres o serveis. - Col•laborar en l’establiment de tots els procediments administratius propis del departament. - Realitzar totes aquelles tasques pròpies de l’àrea. - Estar al dia de totes les normatives laborals i de la seguretat social que afecten als treballadors de St. Tomàs, i a la legalitat en l’aplicació de la normativa laboral de l’entitat, assessorant en tot moment a la direcció. - Participació en l’elaboració dels comunicats als treballadors.
Perfil AcadèmicDiplomatura o grau en relacions laborals.
Experiència LaboralExperiència mínima de 2 anys en la confecció de nòmina, contractes, TC... Es valorarà experiencia amb l'ús del programa office.
Tipus de contracteIndefinit
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a dijous (2 dies plegar a les 16:30) i divendres intensiu. Cal tenir en compte que durant el període estival i període vacances Nadal es fa intensiu.
Salari brut anyalEn funció del perfil professional.
Altres
oferta creada amb data 13/01/2022 
ReferènciaO_2022_557Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (caps de setmana i festius)
Funcions Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn i promoure la participació d'aquestes. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l'autonomia i participació d'aquestes. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció sociosanitaria, CFGM cures auxiliars d'infermeria, CGFS Integració social i/o grau en educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats d'estabilitat
Durada del contracte
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes i festius
Salari brut anyalSegons conveni
AltresCarnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 03/01/2022 
ReferènciaO_2021_555Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballOFICIAL DE PRODUCCIÓ (SEVA)
Funcions- Gestió de l’equip de peons. - Realitzar tasques de producció en cadena d’envasat de productes càrnics.
Perfil AcadèmicEs valorarà estudis de formació professional.
Experiència LaboralEn tasques de producció i/o gestió d'equips de treball.
Tipus de contracteEstable
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 5:00 a 13:30h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 02/12/2021 
ReferènciaO_2021_554Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAUXILIAR NETEJA (TREBALL I FORMACIÓ)
FuncionsSeleccionem persona per combinar formació de 60h i treball auxiliar de neteja de diversos espais de l'empresa.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible experiència en neteja.
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte1 any
Jornada laboral i horariTorn tarda: de 14:00 a 22:00h de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresDona en situació d'atur o persona en desocupació de llarga durada.
oferta creada amb data 02/12/2021 
ReferènciaO_2021_554Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAUXILIAR JARDINERIA (TREBALL I FORMACIÓ)
FuncionsSeleccionem persona per combinar formació de 60h i treball d'auxiliar de jardineria per a realitzar diverses tasques de manteniment d'espais verds.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible experiència en treballs de jardineria.
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte1 any
Jornada laboral i horariTorn matí: de diluns a divendres de 7:00 a 13:00h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresDona en situació d'atur o persona en desocupació de llarga durada.

Carnet de conduir.
oferta creada amb data 02/12/2021 
ReferènciaO_2021_553Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU (TREBALL I FORMACIÓ)
FuncionsSeleccionem persona per combinar formació de 60h i treball d´auxiliar tècnic educatiu en residència tenint cura de persones de diversitat funcional.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible experiència en atenció a persones dependents.
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte1 any
Jornada laboral i horariTorn tarda: de dilluns a divendres de 15:00- 22:00h + un cap de setmana al mes de 15:00 a 22:00h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresDona en situación d´atur o persona en desocupació de llarga durada.

Carnet de conduir.
oferta creada amb data 02/12/2021 
ReferènciaO_2021_552Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejadora (torn tarda)
FuncionsSeleccionem netejadora per realizar tasques de neteja de diversa índole en empresa client ubicada a Torelló.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralEn neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 24/11/2021 
ReferènciaO_2021_552Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (caps de setmana)
Funcions Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn i promoure la participació d'aquestes. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l'autonomia i participació d'aquestes. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció sociosanitaria, CFGM cures auxiliars d'infermeria, CGFS Integració social i/o grau en educació social.
Experiència LaboralPreferible experiencia en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes en torns de 7h/dia + festius.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/11/2021 
ReferènciaO_2021_552Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejadora (torn tarda)
FuncionsRealitzar tasques de neteja de diversa índole a les instal·lacions d'una empresa client ubicada a Torelló.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/11/2021 
ReferènciaO_2021_551Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballConserge
FuncionsSeleccionem conserge per realizar diversos treballs de consergeria (custodia de Claus, preparació d'espais, petits manteniments/neteges) i recepció.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en lloc de treball similar i sobretot en atenció al públic.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariTorn rotatius segons necessitats del servei. Molta disponibilitat per treballar caps de setmana.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
Carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/11/2021 
ReferènciaO_2021_546Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballOficial mobiliari urbà
FuncionsInstal·lació i manteniment de jocs infantils, mobiliari urbà, senyalització vertical i horitzontal i manteniment de tanques (rústiques, perimetrals...)
Perfil AcadèmicPreferible estudis de formació profesional relacionats amb la feina.
Experiència LaboralPreferible en tasques de paleteria, jardinería, pintura, ... manteniments típics de brigada municipal.
Tipus de contractePossibilitats de contracte estable
Durada del contracte
Jornada laboral i horariMatins de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 07/10/2021 
ReferènciaO_2021_544Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballJardiner/a
Funcions- Manteniment de zones ajardinades. - Gestió d'un equip de treball.
Perfil AcadèmicFormació profesional de jardinería.
Experiència LaboralEn lloc de treball similar.
Tipus de contracteEstable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariMatins de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/09/2021