Gent molt capaç

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 700 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2021_544Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballJardiner/a
Funcions- Manteniment de zones ajardinades. - Gestió d'un equip de treball.
Perfil AcadèmicFormació profesional de jardinería.
Experiència LaboralEn lloc de treball similar.
Tipus de contracteEstable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariMatins de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/09/2021 
ReferènciaO_2021_543Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballConserge (caps de setmana) amb certificat de discapacitat física
Funcions- Atenció al públic - Obertura i tancament del recinte - Posada apunt dels espais segons les necessitats. - Neteja.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en lloc de trebal similar.
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracteEn principi d'octubre a desembre, es valorarà si hi ha possibilitats de continuïtat.
Jornada laboral i horari10h dissabte i 10h diumenge, es demana flexibilitat horària segons necessitats dels partits
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs demana tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 23/09/2021 
ReferènciaO_2021_542Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballDirector/a serveis d'habitatge
Funcions- Planificar i organitzar els serveis d’habitatge, llars i serveis d’autonomia a la pròpia llar. - Actuar segons normativa i règim legal vigent. - Orientar, supervisar i fer seguiment de l’atenció a la persona atesa als serveis. - Assegurar l’atenció a les famílies de les persones usuàries. - Gestionar les infraestructures, el serveis externs i interns i les instal•lacions. - Gestionar l’equip de professionals. - Representar al centre en les seves relacions externes. - Seguiment i control del pressupost del servei.
Perfil AcadèmicEstudis universitaris.
Experiència LaboralExperiencia en gestió d'equips.
Tipus de contracteLloc de treball estable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres + guàrdies alguns caps de setmana.
Salari brut anyal
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 10/09/2021 
ReferènciaO_2021_541Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballDirector/a residència i centre de dia Riudeperes
Funcions- Planificar i organitzar els serveis Residencial. - Actuar segons normativa i règim legal vigent. - Orientar, supervisor i fer seguiment de l’atenció a la persona atesa al centre. - Assegurar l’atenció a les famílies de les persones usuàries. - Gestionar les infraestructures, el serveis externs i interns i les instal•lacions. - Gestionar l’equip de professionals. - Representar al centre en les seves relacions externes. - Seguiment i control del pressupost del servei.
Perfil AcadèmicEstudis universitaris.
Experiència LaboralEs demana experiencia en gestió d'equips.
Tipus de contracteLloc de treball estable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres + guàrdies alguns caps de setmana.
Salari brut anyal
Altres
oferta creada amb data 10/09/2021 
ReferènciaO_2021_539Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMonitors/es de lleure escola
Funcions- Realitzar activitats de lleure. - Donar suport als alumnes en aquelels activitats de la vida diària
Perfil AcadèmicPreferible mestra atenció a la diversitat.
Experiència LaboralPreferible en atenció a les persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal, segons durada del curs amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 17h
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 06/09/2021 
ReferènciaO_2021_537Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic/a de comunicació i relacions institucionals
Funcions- Mantenir la interlocució amb els mitjans de comunicació. - Realització de notes de premsa i comunicats oficials interns i externs. - Coordinar la seva activitat amb les diferents àrees de l´entitat per tal de generar els continguts noticiables necessaris per millorar i consolidar el posicionament de l´organització. - Gestionar els continguts del web, butlletí electrònic periòdic, del blog i de totes les xarxes socials on l´organització hi tingui presència. - Organització i dinamització d´actes i esdeveniments orientats a la sensibilització i difusió en l´àmbit de la discapacitat així com actuacions de fundraising. - Desplegar les funcions de RRPP i de protocol.
Perfil AcadèmicPreferentment formació en ciències de la informació (branca periodisme). Es valorarà positivament estudis de postgrau en comunicació, màrqueting i/o protocol. Imprescindible bon nivell d'anglès parlat i escrit, valorable altres idiomes.
Experiència LaboralExperiència mínima de 3 anys en departaments de comunicació o RRPP, preferiblement en entitats del tercer sector o en agència de comunicació. Acostumat a relacionar-se amb els mitjans de comunicació i influencers, generant notes i continguts noticiables pels diferents mitjans online i offline. Es valorarà experiència en funcions de relacions institucionals.
Tipus de contracteInterinitat per excedència voluntària (previsió de 4 anys).
Durada del contractePrevisió de 4 anys
Jornada laboral i horari65% Jornada. Matins 5h/dia, més el suport en les reunions de patronat i junta i altres programades a les tardes habitualment de 18 a 20h, equivalents en còmput anual 1h/setmana
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 04/08/2021 
ReferènciaO_2021_537Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballAuxiliar gabinet de premsa i comunicació (Garantia Juvenil)
Funcions·Seguiment de l’actualitat informativa en relació a la discapacitat intel·lectual. ·Elaboració del recull de premsa de les aparicions de Sant Tomàs en premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals. · Donar suport en les tasques següents: - relació amb els mitjans de comunicació i gestió de les seves peticions. - redacció de notícies de l’entitat - difusió d’informacions de l’entitat a través dels diferents canals de comunicació (pàgina web, xarxes socials, butlletins electrònics). - planificació i calendarització de publicacions en les xarxes socials. - organització de rodes de premsa i en la redacció de notes de premsa. - redacció de documents. - realització d’entrevistes i de fotografies a persones ateses i professionals de l’entitat. - elaboració de materials gràfics i audiovisuals de l’entitat. - organització d’esdeveniments de l’entitat. - col·laboració en diferents projectes de l’entitat: xocolata, artesania Mà a mà i Autèntic.cat.
Perfil AcadèmicGrau en Comunicació Audiovisual o Periodisme. Coneixements a nivell d'usuari d’ofimàtica, programes de disseny gràfic, Internet i xarxes socials. Coneixements de fotografia i de producció audiovisual (gravació i edició de vídeo).
Experiència LaboralEs valorarà positivament tenir experiència en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Inscrit a Garantia Juvenil.
Tipus de contracteContracte en pràctiques
Durada del contracte6 mesos, de setembre 2021 a març 2022
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció
AltresImprescindible inscrit a Garantia Juvenil.
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_536Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballEducador/a escola Estel (Garantia Juvenil)
Funcions- Portar a terme tasques de preparació i planificació de l’ensenyament de les àrees curriculars. - Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en les diverses àrees curriculars. - Realitzar tasques de coordinació amb els mestres tutors. - Fer el seguiment i control del progrés dels alumnes. - Coordinar el seu treball amb els mestres tutors.
Perfil AcadèmicMestre primària menció atenció a la diversitat/educación inclusiva.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteContracte en pràctiques
Durada del contracte6 mesos, de setembre 2021 a març 2022
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres entre les 9 i les 17h
Salari brut anyalSegons conveni
AltresImprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_536Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballAuxiliar Recursos Humans (Garantia Juvenil)
Funcions- Participar en els processos de selecció de personal. - Col·laborar en la gestió de la formació de l’entitat i la formació ocupacional. - Participar en la gestió de la base de dades de Recursos Humans. - Participar en la gestió de la protecció de dades de l’entitat. - Donar suport al departament de gestió laboral per l’elaboració de nòmines i contractes, informar partes de baixes i altres tasques de suport.
Perfil AcadèmicGrau en psicologia, relacions laborals i dret.
Experiència LaboralPreferible en departament de Recursos Humans, gestoria i/o empresa de treball temporal.
Tipus de contracteContracte en pràctiques
Durada del contracte6 mesos, de setembre 2021 a març 2022
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció.
AltresImprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil.
Es valorarà positivament tenir carnet de conduir.
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_536Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treball2 Auxiliar tècnics/ques educatius/ives Riudeperes (Garantia Juvenil)
Funcions Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn i promoure la participació d'aquestes. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l'autonomia i participació d'aquestes. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar intervencions d'acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció sociosanitaria, CFGM cures auxiliars d'infermeria, CGFS Integració social i/o grau en educació social.
Experiència LaboralPreferible experiencia en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteContracte en pràctiques.
Durada del contracte6 mesos, de setembre 2021 a març 2022
Jornada laboral i horariDe dilluns a diumenge de 8 a 15h o de 15 a 22h amb els descansos corresponents.
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció.
AltresCarnet de conduir i cotxe.
Imprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil.
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_535Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballTècnic/a de neteja i getsió infraestructures (Garantia Juvenil)
Funcions- Recepció d’albarans i verificació de factures. - Suport a la facturació (facturació habitual i esporàdica). - Conciliació de feines amb facturació. - Suport en l’elaboració de comandes de compra. - Seguiment de dades i elaboració d’informes. - Recepció de trucades. - Suport en la gestió de les noves contractacions.
Perfil AcadèmicCicle formatiu de grau superior en administració, podent valorar altres estudis.
Experiència LaboralEs valorarà positivament tenir experiencia en tasques administratives.
Tipus de contracteContracte en pràctiques
Durada del contracte6 mesos, de setembre a març
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres
Salari brut anyalSegons conveni
AltresImprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_535Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballTècnic/a instal·lació plaques solars (Garantia Juvenil)
Funcions- Atenció als clients. - Suport en el disseny i instal·lació de plaques solars. - Suport en el manteniment de plaques solars.
Perfil AcadèmicEnginyeria amb especialització amb energies renovables i preferible formació específica en plaques solars.
Experiència LaboralPreferible en lloc de treball similar.
Tipus de contracteContracte en pràctiques.
Durada del contracte6 mesos, de setembre a març
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció
AltresImprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_535Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballTècnic/a de suport cuina (Garantia Juvenil)
Funcions- Realitzar tasques administratives de diversa índole. - Agafar trucades de les escoles amb els menús que es fan diaris, generar els albarans i fer les etiquetes. - APPCC (Anàlisis de perills i punts crítics). - Controls i manteniments. - Manteniment de fitxes tècniques. - Control de proveïdors. - Control d’analítiques biològiques. - Actualització de la documentació de proveïdors. - Control de registres: aigua, temperatures, neteja, ... - Actualització i entrada de dades al programa de control de gestió (productes nous/al·lèrgens).
Perfil AcadèmicGrau en biologia, enginyeria tècnica agrícola, o similar.
Experiència LaboralPreferible en lloc de treball similar.
Tipus de contracteContracte en pràctiques
Durada del contracte6 mesos
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció
AltresImprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_535Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treball2 Educadors/es auxiliars Centre Ocupacional (Garantia Juvenil)
Funcions- Acompanyament i suport a les persones per participar al seu projecte de vida a través de definir, portar a terme i fer el seguiment, juntament amb la persona i el seu familiar, del seu Programa d'Atenció Individualitzat. - Dinamització d'activitats i projectes compartits amb altres col·lectius o grups amb els quals es comparteixen interessos per impulsar el teixit associatiu. - Participar en activitats i iniciatives impulsades des de la pròpia ciutat i barri. - Suport a les persones en les tasques d'organització, gestió i manteniment del centre civic. - Disseny i suport a les persones en activitats d'autonomia personal i social.
Perfil AcadèmicCFGS Integració social i/o grau educació social o similar.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteContracte en pràctiques
Durada del contracte6 mesos
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres entre les 8:30 i les 18h
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció.
AltresInscrit a Garantia Juvenil.
Preferible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_534Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPsicòleg/oga USAP (Garantia Juvenil)
Funcions- Realitzar seguiments laborals a les diferents seccions. - Realització, seguiment i valoració dels plans individuals dels treballadors amb discapacitat. - Participar en l’organització, realització i valoració d’accions formatives per les persones treballadores del Centre Especial de Treball. - Gestió de documentació del personal amb discapacitat per la realització del contracte. - Donar suport en l’atenció al personal amb discapacitat en les seves consultes. - Gestió de documentació vinculada a projectes i subvencions. - Complementació de registres i entrada de dades a diferents programes i base de dades informàtiques. - Revisió dels expedients de les persones treballadores.
Perfil AcadèmicEstudis universitaris i/o de formació professional àmbit social (psicología, treball social, integració social, ...), encara que es podria valorar persones amb formació professional d'administratiu.
Experiència LaboralPreferible en tasques administratives. Es valorarà positivament experiencia en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteContracte en pràctiques.
Durada del contracte6 mesos
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni i subvenció.
AltresImprescindible estar inscrit a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 22/07/2021 
ReferènciaO_2021_533Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballTècnic/a de voluntariat i coordinador/a d'esports
Funcions- Gestionar i donar resposta a les demandes de voluntariat de l'entitat. - Crear i gestionar la borsa de voluntariat de l'entitat. - Potenciar la motivació de les persones voluntparies. - Gestionar i donar resposta a les demandes del servei de voluntariat europeu de l'entitat. - Coordinar i organitzar l'activitat esportiva del club CAR.
Perfil AcadèmicEstudis universitaris.
Experiència LaboralEs valorarà positivament experiencia en el món associatiu i com a voluntari i amb l'esport.
Tipus de contracteContracte estable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dimarts a divendres de 8:30 a 18h (dijous fins les 19:30h) + 3 dissabtes al mes de 14 a 19:30h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 16/07/2021 
ReferènciaO_2021_533Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (torn tarda)
FuncionsPreparar, recolzar i participar en les intervencions de suport a les persones usuàries del servei i al seu entorn i promoure la participació d´aquestes. Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. Desencolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. Desencolupar actuacions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció a la dependencia, CFGS Integració social, grau educació social o similar.
Experiència LaboralPreferible experiencia en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal, possibilitats d'estabilitat
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h + un cap de setmana al mes de 14 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 12/07/2021 
ReferènciaO_2021_532Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballMonitors/es de vacances del CAR
FuncionsAcompanyar a les persones usuaries del servei durant les seves vacances, donant-los suport en les activitats de la vida diària i en la realització d'activitats de lleure.
Perfil AcadèmicPreferible estudis dins l'àmbit social (integració social, educación social, ...). Es valorarà tenir el títol de director de lleure.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteAgost
Jornada laboral i horari24h durant el període de vacances que pot ser de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 12/07/2021 
ReferènciaO_2021_531Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiLa Cuina
Lloc de treballAjudant de cuina (suplència juliol)
FuncionsSeleccionem persona per cobrir una suplència al menjador/cuina d´una empresa client. Les seves funcions seran: - Preparació i repartició del menú. - Cocció, si és el cas, dels plats que s´han de fer a la planxa. - Neteja de l´espai.
Perfil AcadèmicEstudis de formació professional en cuina.
Experiència LaboralPreferible com ajudant de cuina.
Tipus de contracteTemporal, del 6 al 30 de juliol.
Durada del contracteDel 6 al 30 de juliol.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 11 a 16h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 28/06/2021 
ReferènciaO_2021_521Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (torn tarda)
Funcions- Preparar, recolzar i participar en les intervencions de suport a les persones usuàries del servei i al seu entorn i promoure la participació d’aquestes. - Desenvolupar intervencions d’acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l’autonomia i participació d’aquestes. - Desenvolupar intervencions d’acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar actuacions d’acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei. - En relació a les intervencions amb la resta de l’equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitària a persones dependents, CFGM Atenció a la dependència, CFGS Integració Social, diplomatura/grau educació social o similar.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 15 a 22h + 1 cap de setmana al mes de 15 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir + cotxe propi.
oferta creada amb data 14/05/2021 
ReferènciaO_2021_517Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballEnginyer/a de Projectes d'Instal•lacions Fotovoltaiques
Funcions- Realitzar estudis tècnics i econòmics per autoconsum, plànols i dimensionament d'instal•lacions fotovoltaiques; així com realitzar pressupostos i ofertes. - Realitzar la monitorització per al manteniment de les instal•lacions fotovoltaiques. - Gestionar, coordinar i supervisar la posada en marxa de les instal•lacions així com els manteniments d'aquestes. - Gestionar proveïdors industrials per assegurar la correcta execució de les instal•lacions. - Confeccionar i supervisar especificacions tècniques, equips i materials, realitzant les compres dels components necessaris (panells solars, inversors, etc...)
Perfil AcadèmicEnginyeria Tècnica Industrial especialitat elèctrica. Es valorarà coneixement del mercat i del sector solar fotovoltaic. Coneixement del manteniment preventiu i correctiu d'instal•lacions fotovoltaiques.
Experiència LaboralEn disseny d'enginyeria i dimensionament tècnic d'instal•lacions fotovoltaiques per autoconsum i en construcció i/o posada en marxa d'instal•lacions fotovoltaiques.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres. Es demana flexibilitat horària.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 15/04/2021 
ReferènciaO_2021_507Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (caps de setmana i festius)
FuncionsPreparar, recolzar i participar en les intervencions de suport a les persones usuàries del servei i al seu entorn i promoure la participació d´aquestes. Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. Desencolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. Desencolupar actuacions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitaria, CFGM Atenció sociosanitaria, CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria, CFGS Integració Social o grau educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a la dependencia.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracteInicial tres mesos. Prorrogable.
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes i festius
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 22/02/2021 
ReferènciaO_2020_498Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballInfermer/a
FuncionsCerquem persona per a atendre persones usuàries del servei i desenvolupar les funcions associades al lloc de treball d´infermeria. - Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn, i promoure la participació d´aquestes. - Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. - Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar actuacions d´acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei. - En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicGrau d´infermeria
Experiència LaboralExperiència prèvia en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal , amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariA concretar, es demana flexibilitat
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi.
Disponibilitat horària
oferta creada amb data 14/12/2020