Gent molt capaç

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 700 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2021_518Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCDIAP Tris Tras
Lloc de treballPsicòleg/oga CDIAP (suplència baixa)
Funcions- Avaluació psicològica i funcional. - Realitzar la hipòtesis diagnòstica. - Elaborar el pla d´atenció terapèutica integrant a la família i contemplant el seguiment evolutiu. - Realitzar l´atenció terapèutica a l´infant segons el pla d´atenció així com l´orientació i el suport a la família. - Elaborar informes. - Coordinació amb diferents serveis i/o dispositius (EAP, escoles bressol, escoles, ABS, serveis socials, i altres). - Treball multidisciplinar.
Perfil AcadèmicLlicenciatura o grau en psicologia. Es valorarà tenir formació específica en atenció precoç, primera infància, desenvolupament infantil, psicopatologia infantil i/o neonatologia.
Experiència LaboralPreferible en tractaments de psicologia infantil i de llenguatge.
Tipus de contracteTemporal, suplència malaltia.
Durada del contracteSegons durada de la baixa (desconeixem la durada)
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 8:45 a 14:45h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 16/04/2021 
ReferènciaO_2021_517Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballEnginyer/a de Projectes d'Instal•lacions Fotovoltaiques
Funcions- Realitzar estudis tècnics i econòmics per autoconsum, plànols i dimensionament d'instal•lacions fotovoltaiques; així com realitzar pressupostos i ofertes. - Realitzar la monitorització per al manteniment de les instal•lacions fotovoltaiques. - Gestionar, coordinar i supervisar la posada en marxa de les instal•lacions així com els manteniments d'aquestes. - Gestionar proveïdors industrials per assegurar la correcta execució de les instal•lacions. - Confeccionar i supervisar especificacions tècniques, equips i materials, realitzant les compres dels components necessaris (panells solars, inversors, etc...)
Perfil AcadèmicEnginyeria Tècnica Industrial especialitat elèctrica. Es valorarà coneixement del mercat i del sector solar fotovoltaic. Coneixement del manteniment preventiu i correctiu d'instal•lacions fotovoltaiques.
Experiència LaboralEn disseny d'enginyeria i dimensionament tècnic d'instal•lacions fotovoltaiques per autoconsum i en construcció i/o posada en marxa d'instal•lacions fotovoltaiques.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres. Es demana flexibilitat horària.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 15/04/2021 
ReferènciaO_2021_517Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballDocent curs auxiliar de comerç, atenció al client i venta telefònica
Funcions Seleccionem docent per impartir un curs d´auxiliar de comerç, atenció al client i venta telefònica. La persona s´haurà de preparar els contiguts i exposar-los als alumnes, preparant activitats per fer sessions teòric - pràctiques.
Perfil AcadèmicEs valorarà positivament tenir formació professional en aquest àmbit.
Experiència LaboralExperiència en la impartició de formació d´aquest tipus, i preferible experiència en l´àmbit d´atenció al client.
Tipus de contracteTemporal, segons durada de la baixa.
Durada del contracteA determinar, segons durada de la baixa.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 13h
Salari brut anyal25€/hora
Altres
oferta creada amb data 09/04/2021 
ReferènciaO_2021_515Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballOficial mobiliari urbà
Funcions- Realitzar tasques de manteniment de mobiliari urbà (parcs infantils, ...). - Realitzar tasques de manteniment general en municipis (petits treballs de paleteria, pintura, ...)
Perfil AcadèmicEstudis bàsics. Es valorarà tenir formació en reparació de mobiliari de parcs infantils.
Experiència LaboralImprescindible en lloc de treball similar, per exemple, en una brigada d'un ajuntament.
Tipus de contracteS'ofereix estabilitat laboral.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariMajoritàriament de 7 a 15h de dilluns a divendres. Es demana flexibilitat horària per treballar alguna tarda si és necessari.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 07/04/2021 
ReferènciaO_2021_515Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMestre escola Estel
Funcionsa) Assumir la responsabilitat d’un grup classe de l’escola. b) Portar a terme la programació educativa dels alumnes tenint en compte les seves necessitats. c) Programar les activitats educatives dels alumnes (en grup i/o individualment), és a dir, portar a terme tasques de preparació i planificació de l’ensenyament en les àrees curriculars. d) Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en els diverses àrees curriculars. e) Portar a terme tasques d'informació i orientació a les famílies dels seus alumnes. f) Realitzar tasques de coordinació amb altres mestres i especialistes del centre. g) Participar en l’avaluació psicopedagògica i en la determinació de les necessitats educatives dels alumnes en la part que li correspon. h) Fer el seguiment i control del progrés dels alumnes en les diferents àrees curriculars. i) Coordinar, juntament amb els altres professionals implicats, les diverses actuacions que es porten a terme en les escolaritzacions compartides.
Perfil AcadèmicMestre en educación primària menció atenció a la diversitat
Experiència LaboralPreferible en l'atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteEstable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 15h (actual arrel COVID), sinó de 9 a 17h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 26/03/2021 
ReferènciaO_2021_514Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballDirecció escola Estel
Funcions- Definir i concretar, juntament amb l’equip directiu, les línies generals en matèria organitzativa i pedagògica ha de seguir l’escola, així com d’aquells documents de definició, planificació o funcionament escolar. - Vetllar, conjuntament amb l’equip directiu, per a que el conjunt d’accions que es porten a terme es dirigeixin a l’assoliment de les finalitats acordades. - Seleccionar i designar, de forma conjunta amb la titularitat del centre, el personal docent, el personal d’atenció educativa complementària i els monitors que hagin d’incorporar-se a la plantilla del centre tenint en compte els criteris de selecció acordats pel consell escolar, i amb el suport dels serveis de selecció de personal de l’entitat titular. - Avaluar periòdicament, juntament amb l’equip pedagògic i/o coordinadors i responsables, el funcionament organitzatiu i pedagògic intern i de cada un dels sectors. - Exercir el comandament del personal docent i del personal d’atenció educativa complementària. - Vetllar pel compliment de les NOF del centre.
Perfil AcadèmicDiplomatura magisteri educació especial / grau mestra primària menció educació inclusiva/ atenció diversitat.
Experiència LaboralExperiència contrastada de treball en l’àmbit de l’educació especial i/o discapacitat intel•lectual, i/o amb alumnes en edat escolar i/o en tasques de gestió escolar. Per la naturalesa de l’Estel es tindrà en compte la importància de la continuïtat de la línia pedagògica de l’escola.
Tipus de contracteIndefinit
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 17h, amb flexibilitat horària.
Salari brut anyalA concretar.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
- Capacitat de lideratge d’equips humans i de projectes educatius relacionats amb l’educació de les persones amb discapacitat intel•lectual.
- Capacitat d’organització i de gestió de recursos humans i materials.

oferta creada amb data 26/03/2021 
ReferènciaO_2021_514Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballOficial de producció (torns rotatius)
FuncionsSeleccionem oficial de producció per realizar tasques de diversa índole en funció de l'enclavament al que vagi a la vegada que gestiona un equip de persones.
Perfil AcadèmicEs valorarà positivament tenir formació professional.
Experiència LaboralExperiencia en tasques de producció i/o gestió d'equips.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariIntensiu matins o tardes de dilluns a divendres (torns rotatius).
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 19/03/2021 
ReferènciaO_2021_509Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballTècnic/a de producció neteja (suplència)
Funcions- Planificació de les feines a realitzar. - Recerca de nous clients. - Atenció a clients. - Gestió d’incidències de servei. - Elaboració de pressupostos. - Seguiment de la cartera de clients assignada (control de costos, ...) - Avaluació de les feines, control de qualitat. - Seguiment dels manteniments i/o incidències de la maquinària de la secció.
Perfil AcadèmicEstudis CFGM o CFGS - Coneixements de planificació i coordinació de serveis. - Disposar d’alguna acreditació professional de neteja.
Experiència Laboral- Experiència en portar equips de treball.
Tipus de contracteTemporal, suplència
Durada del contracteMarç - Setembre aprox
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 04/03/2021 
ReferènciaO_2021_507Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (caps de setmana i festius)
FuncionsPreparar, recolzar i participar en les intervencions de suport a les persones usuàries del servei i al seu entorn i promoure la participació d´aquestes. Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. Desencolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. Desencolupar actuacions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitaria, CFGM Atenció sociosanitaria, CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria, CFGS Integració Social o grau educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a la dependencia.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracteInicial tres mesos. Prorrogable.
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes i festius
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 22/02/2021 
ReferènciaO_2021_505Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballDirector/a àrea social i educativa de la Fundació Sant Tomàs
Funcions- Assistir a la direcció general en la definició i redacció de les polítiques i estratègies de l’àmbit social i educatiu de la Fundació, i reportar periòdicament de la realització dels objectius a la direcció general. - Dirigir, coordinar i motivar els equips responsables dels centres i serveis. - Supervisar la gestió de les diferents activitats, establint els processos més eficients. - Liderar, conjuntament amb els directors dels centres i serveis, els projectes de creixement i diversificació a fi de donar resposta a les necessitats socials de la comarca. - Vetllar pel benestar i satisfacció de les persones ateses i les seves famílies i representar l’entitat en la relació amb aquestes. - Representar conjuntament amb la direcció general o de forma individual a l’Entitat davant les institucions i organismes públics i privats en temes relacionats amb l’àmbit social del projecte. - Vetllar pel compliment de les obligacions legals i administratives i del codi ètic de Sant Tomàs. - Planificar els objectius, els pressupostos, els recursos i els plans de gestió de l’àrea. - Conèixer la situació i evolució de les polítiques publiques d’atenció als nostres col·lectius d’interès i conèixer la situació del sector, preveient les possibles accions futures i l’estratègia de l’organització. - Garantir i treballar en la coordinació amb altres àrees del projecte (àrea d’empresa social, àrea laboral de les persones, àrea d’administració i comunicació, sistema de gestió integrat...) i donar el suport tècnic necessari per implantar i consolidar el model de gestió i atenció a les persones de Sant Tomàs.
Perfil Acadèmic- Titulació universitària de grau o equivalent. - Es valorarà estudis superiors en l'àmbit social i educatiu i formació complementària en gestió o estudis superiors en l'àmbit de gestió i formació complementària en l'àmbit social i educatiu. - Coneixement d'eines informàtiques.
Experiència LaboralExperiencia en: - Responsabilitats gerencials o directives en el sector social mínim de 7 anys. - Interrelació amb administracions publiques. - Treball d'equips directius multidiscinaris (visió de gestió i visió social).
Tipus de contracteLloc de treball estable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres, es demana flexibilitat horària. 40h/setmanals.
Salari brut anyal
AltresCarnet de conduir i vehicle propi.
oferta creada amb data 16/02/2021 
ReferènciaO_2020_498Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballInfermer/a
FuncionsCerquem persona per a atendre persones usuàries del servei i desenvolupar les funcions associades al lloc de treball d´infermeria. - Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn, i promoure la participació d´aquestes. - Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. - Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar actuacions d´acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei. - En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicGrau d´infermeria
Experiència LaboralExperiència prèvia en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal , amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariA concretar, es demana flexibilitat
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi.
Disponibilitat horària
oferta creada amb data 14/12/2020