Gent molt capaç

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 700 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2021_501Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMonitors/es pati, menjador i activitats de lleur
Funcions Realitzar activitats de lleure adaptades a les necessitats dels alumnes d´escola d´educació especial, vigilancia i suport durant l´etona de menjar i vigilancia i monitoratge a l´hora d´esbarjo.
Perfil AcadèmicPreferible estudis de mestre.
Experiència LaboralEs valorarà positivament tenir experiencia en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 16h.
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 20/01/2021 
ReferènciaO_2021_500Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (Diumenge)
FuncionsPreparar, recolzar i participar en les intervencions de suport a les persones usuàries del servei i al seu entorn i promoure la participació d´aquestes. Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. Desencolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. Desencolupar actuacions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicCFGM Cures auxiliars d´infermeria, CFGM Atenció a la dependència, CFGS Integració social i/o grau educació social.
Experiència LaboralExperiència en lloc de treball similar i preferible amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDiumenge de 11 a 17h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 20/01/2021 
ReferènciaO_2020_498Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballInfermer/a
FuncionsCerquem persona per a atendre persones usuàries del servei i desenvolupar les funcions associades al lloc de treball d´infermeria. - Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn, i promoure la participació d´aquestes. - Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. - Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar actuacions d´acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei. - En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicGrau d´infermeria
Experiència Laboral Experiència prèvia en lloc de treball similar.
Tipus de contracteSuplència durant vacances Nadal
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariA concretar, es demana flexibilitat
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi.
Disponibilitat horària
oferta creada amb data 14/12/2020 
ReferènciaO_2020_497Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiVicVerd
Lloc de treballConductor/a residus
FuncionsConduïr vehicle per la recollida de vidre comercial, cartró comercial i andròmines a la ciutat de Vic seguint les rutes assignades.
Perfil AcadèmicPreferible formació profesional.
Experiència LaboralPreferible en lloc de treball similar.
Tipus de contracteInicialment temporal amb possibilitats conversió indefinit.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariMatins de dilluns a dissabte i dues tardes a la setmana.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet C.
oferta creada amb data 04/12/2020 
ReferènciaO_2020_497Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballFisioterapeuta
Funcions- Avaluar, detectar i donar resposta a les necessitats fisioterapèutiques de les persones usuàries del servei. - Elaborar les pautes i protocols necessaris per a garantir la continuïtat assistencial i el benestar de la persona atesa. - Valorar la necessitat d´ajuts tècnics. - Preparar, recolzar i participar en les intervencions d´atenció a les persones i al seu entorn. - Proposar, detectar, planificar i fer seguiment de les activitats opcionals i terapèutiques vinculades amb l’activitat física i de rehabilitació - Assessorar i informar a les famílies en tot allò relacionat amb el seu àmbit. - Representar al centre en absència de l´equip directiu atenent a les famílies i/o tutors i a les visites no programades i inesperades. - Participar en activitats formatives, jornades, ... i fer propostes de formació sobre necessitats detectades a l’equip. - Participar en les reunions d’equip tècnic - Assessorar a l’equip de professionals - Exercir la representativitat del centre en absència de la direcció - Fer guàrdies localitzables i presencials el cap de setmana segons planificació establerta
Perfil AcadèmicGrau en fisioteràpia.
Experiència LaboralExperiència en l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Tipus de contractesupència
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDilluns a divendres, 4h/dia segons necessitats de l’àrea. Guàrdia presencial de cap de setmana cada set setmanes un dissabte o un diumenge rotativament.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi.
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_496Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador/a (torn nit)
FuncionsPersona per realitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralExperiència en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDilluns a divendres de 20:00 a 04:00 del matí
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPersonal de neteja (Tarda/Nit)
FuncionsSeleccionem persona per realitzar suport als grups de neteja i manteniment.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralExperiència prèvia en tasques de neteja i manteniment
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 12h a 16h o de 20h a 24h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi
Disponibilitat d´incorporació immediata
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic TIC – HELPDESK
Funcions Seleccionem tècnic/a per donar l’atenció requerida als clients amb la finalitat de solucionar consultes i incidències relacionades amb els programes informàtics, software, servidors i xarxes així com per facilitar, mitjançant l’elaboració d’informes, la visualització de dades que es poden extreure dels diferents programes de gestió de l’entitat. Les seves funcions seran: - Atenció i suport als clients interns i externs amb la finalitat de donar-los solucions i resposta a les dificultats i incidències que puguin tenir a nivell informàtic. - Suport als usuaris en programes informàtics. - Implantació i manteniment del software: incorporació de noves versions o programes als equips i comprovació que funcionen correctament. - Manteniment de les bases de dades. - Contacte/enllaç entre TacOsona i proveïdors TIC. - Elaboració de documentació relacionada amb el TacProd. - Creació d’informes a partir de dades de diferents programes
Perfil AcadèmicCFGS desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, CFGS o grau en informàtica especialitzat/da en tecnologies i sistemes de la informació.
Experiència LaboralEs valorarà positivament: - Coneixements en administració i direcció, sistemes operatius com Windows, Unix, Linux, etc llenguatge de programació Visual basic, Java, Javascript! coneixements de tecnologia web o en sistemes de visualització de dades. - Experiència en suport a usuaris o en manteniment d’algun tipus de sistema informàtic.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a dijous i divendres matí
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_493Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMestre/a tutor/a Estel
Funcionsa) Assumir la responsabilitat d’un grup classe de l’escola. b) Portar a terme la programació educativa dels alumnes tenint en compte les seves necessitats. c) Programar les activitats educatives dels alumnes (en grup i/o individualment), és a dir, portar a terme tasques de preparació i planificació de l’ensenyament en les àrees curriculars. d) Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en els diverses àrees curriculars. e) Portar a terme tasques d'informació i orientació a les famílies dels seus alumnes. f) Realitzar tasques de coordinació amb altres mestres i especialistes del centre. g) Participar en l’avaluació psicopedagògica i en la determinació de les necessitats educatives dels alumnes en la part que li correspon. h) Fer el seguiment i control del progrés dels alumnes en les diferents àrees curriculars. i) Coordinar, juntament amb els altres professionals implicats, les diverses actuacions que es porten a terme en les escolaritzacions compartides.
Perfil AcadèmicMestre educació primària menció atenció a la diversitat.
Experiència LaboralAtenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteEstable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 15h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 03/11/2020 
ReferènciaO_2020_491Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballResponsable manteniment maquinària de neteja i jardineria, i compliment vehicles.
Funcions- Manteniment maquinària jardineria. - Manteniment maquinària neteja. - Coordinació, seguiment i compliment legal del manteniment dels vehicles de jardineria i neteja - Digitalització del manteniment
Perfil Acadèmic- Coneixements de mecànica de maquinària - Coneixement d’electrònica de maquinària. - Coneixements mecànics de vehicles
Experiència LaboralImprescindible experiencia en manteniment.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracteInicial 6 mesos, prorrogable.
Jornada laboral i horaripartit de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 13:00 i de 15:00 a 18:00. Es demana flexibilitat horària.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 15/10/2020 
ReferènciaO_2020_475Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva caps de setmana i festius
FuncionsAtendre i donar suport en la globalitat de les necessitats de les persones usuàries per desenvolupar, de la millor forma possible, el dia a dia d'aquests/es; essent a la vegada un referent per aquestes persones.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció a la dependencia, CFGS Integració Social, Grau Educació Social o similar.
Experiència LaboralPreferible en atenció a les persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal, possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes + festius de 8 a 15h o de 15 a 22h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/06/2020